Στοιχεία Επικοινωνίας

Οτιδήποτε χρειαστείτε βρισκόμαστε στην διάθεσή σας !!!

Διεύθυνση Ιατρείου

Τηλ. Επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας