Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
τ. Chef de Clinique Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Γενεύης

Αικατερίνη Καναβάκη

Βιογραφικό Ιατρού

H Ιατρός Κατερίνα Καναβάκη εισήχθη 4η κατά σειρά στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το έτος 2000 από όπου αποφοίτησε τον Ιούλιο του έτους 2006. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ξεκίνησε την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενεύης (Ελβετία) όπου και εν συνεχεία εξειδικεύτηκε στην Παιδοακτινολογία. Κατείχε θέση Chef de Clinique στο ίδιο νοσοκομείο. Μετά από εξετάσεις έλαβε τον Ομοσπονδιακό Τίτλο Ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής και τον Ομοσπονδιακό Τίτλο Εξειδίκευσης στην Παιδο-ακτινολογία από το Ελβετικό Κράτος.

Τον Οκτώβριο του 2013 επέστρεψε στην Ελλάδα ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΑΣΩ Παίδων, όπου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως σήμερα καλύπτοντας όλο το φάσμα των εξειδικευμένων παιδοακτινολογικών εξετάσεων (υπερηχογράφημα, μαγνητική και αξονική τομογραφία, ακτινοσκοπικός έλεγχος)

Υπηρεσίες Iατρείου

Υπερηχογράφημα Ισχίων Νεογνού

Υπερηχογράφημα Εγκεφάλου Νεογνού

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Υπερηχογράφημα Άνω-Κάτω Κοιλίας

Υπερηχογράφημα Μήτρας-Ωοθηκών

Υπερηχογράφημα Οσχέου

Υπερηχογράφημα Αρθρώσεων-Μαλακών Μορίων

Ελαστογραφία Ήπατος

Gallery Ιατρείου